Beth ddylwn i ei wneud â dail?

Rhowch ddail yn eich bin compost gartref os oes gennych chi un.

Os nad oes, defnyddiwch eich bin olwynion gwyrdd neu sachau gwyrdd.

Bin gwyrdd

Bin gwyrdd.

Sachau gwyrdd

Sachau gwyrdd.