Beth ddylwn i ei wneud â deunyddiau swyddfa?

Nid oes posib’ ailgylchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau swyddfa (ac eithrio papur).

Gallwch waredu rhan fwyaf o ddeunyddiau swyddfa yn defnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff:

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Canllawiau

Dylai pethau fel ffeiliau lifer, styffylwyr a photiau beiros gael eu hailddefnyddio lle bo modd.

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.