Beth ddylwn i ei wneud ag esgidiau ymarfer?

Symbol ailgylchu tecstilau

Gall esgidiau ymarfer gael eu hailddefnyddio a’u casglu gan ein partner, Menter Gymdeithasol Co-Options, trwy wasanaeth casgliadau tecstilau bob 4 wythnos.

Darganfyddwch fwy am wasanaeth casglu tecstilau Co-Options.

Gallwch waredu esgidiau ymarfer na ellir eu defnyddio mwyach gan ddefnyddio cynhwysydd priodol eich gwasanaeth ailgylchu a gwastraff neu fe allwch chi fynd i Barc Ailgylchu a Gwastraff: 

Gwasanaeth Trolibocs

Gwasanaeth bagiau

Gwasanaeth biniau cymunedol

Mwy o wybodaeth

Mae gwasanaeth ailgylchu a gwastraff y cartref yn wasanaeth ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych.

Mae modd i fusnesau, elusennau a sefydliadau sector cyhoeddus ddefnyddio ein gwasanaethau gwastraff masnachol neu ddefnyddio contractwr rheoli gwastraff preifat trwyddedig.

Mwy o wybodaeth, yn cynnwys pa wasanaethau gwastraff masnachol sydd ar gael.