Newidiadau'n ymwneud ag ailgylchu a gwastraff: Gwasanaeth casglu tecstilau

O Fehefin 2024, gallwch ailgylchu eich tecstilau nad ydych eu hangen gan ddefnyddio gwasanaeth casgliadau newydd am ddim a ddarperir gan ein partner, Menter Gymdeithasol Co-Options.

Casgliadau Tecstilau


  • Bydd Menter Gymdeithasol Co-Options yn casglu unrhyw sachau wedi eu llenwi o ymyl y palmant bob 4 wythnos.
  • Pan fyddwn yn dosbarthu eich cynwysyddion ailgylchu newydd, byddwn hefyd yn rhoi sach gwyn untro ar gyfer eich tecstilau.
  • Rhowch unrhyw decstilau nad ydych eu hangen, gan gynnwys dillad ac esgidiau, yn y sach, ei chlymu a’i rhoi allan i’w chasglu ar eich dyddiad casglu.
  • Gallwch roi cymaint ag y dymunwch o sachau gwyn untro allan ar gyfer y gwasanaeth casglu tecstilau.
  • I archebu mwy o sachau gwyn untro, cysylltwch â Menter Gymdeithasol Co-Options (gwefan allanol).

Sach gwyn untro

Sach Gwyn

Casgliadau tecstilau, gan gynnwys:

  • Dillad glân
  • Esgidiau