Beth ddylwn i ei wneud â phaent?

Ewch â hen duniau paent i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Peidiwch â rhoi tuniau paent yn eich cynwysyddion gwasanaeth casglu ailgylchu neu wastraff.