Beth ddylwn i ei wneud â plastrfwrdd?

Ailgylchwch blastrfwrdd yn un o’n Parciau Ailgylchu a Gwastraff.