Beth ddylwn i ei wneud â sosbenni a phadelli (metel)?

Mae posib’ defnyddio eitemau nad ydych eu hangen sydd mewn cyflwr da.

Os nad ydynt mewn cyflwr i’w hailddefnyddio, ailgylchwch nhw mewn Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.