Biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion wedi’u difrodi 

Gallwn atgyweirio rhai biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion sydd wedi’u difrodi, tra gellir cael rhai newydd yn lle rhai eraill yn rhad ac am ddim os ydynt wedi eu cynnwys yng ngwarant y gwneuthurwr.

Atgyweiriadau

Mae gennym ystod o ddarnau sbâr ar gyfer biniau ar olwynion ac mae’n bosibl y gallwn atgyweirio eich bin os oes angen unrhyw rai o’r canlynol ar y bin:

  • Olwyn yn lle’r un presennol (un neu ddau),
  • Echel yn lle'r un presennol;
  • Colyn/colynnau yn lle’r un/rhai presennol/ ail osod y caead

Ni allwn osod caeadau eraill yn lle rhai sydd wedi torri o ganlyniad i’r nifer o wahanol fathau o finiau. 

Faint mae atgyweirio bin yn ei gostio? 

Codir tâl o £10 i ddefnyddio'r gwasanaeth atgyweirio biniau.

Trefnu i atgyweirio bin

Fe allwch gysylltu â ni i drefnu i atgyweirio bin, dylid cynnwys maint y bin ar olwynion a’r lliw wrth gysylltu. 

Cael bin arall yn lle un wedi'i ddifrodi

Os yw eich bin yn iau na 2 oed a bod yna wendid mawr o ganlyniad i ddefnydd cyffredinol (e.e. crac yn y prif gorff neu waelod y bin) fe allwch gael un arall yn rhad ac am ddim os caiff y difrod ei gynnwys yng ngwarant y gwneuthurwr.

Ni fydd bin arall ar gael yn rhad ac am ddim os yw biniau wedi eu difrodi o ganlyniad i:

  • orlenwi
  • fandaliaeth
  • camddefnyddio

Fe allwch gysylltu â ni i gael gwybod a ellir cael bin arall yn lle un sydd wedi’i ddifrodi yn rhad ac am ddim o dan warant y gwneuthurwr.

Os yw eich bin yn hŷn na 2 oed ac na ellir ei atgyweirio, fe allwch archebu bin arall yn ei le.  Ewch i weld sut i archebu bin arall yn lle'r un presennol.