Archebu bin newydd neu fag

Biniau glas ychwanegol

Yn anffodus, oherwydd y newidiadau a gynlluniwyd i wasanaeth ailgylchu Sir Ddinbych nid yw'r Cyngor bellach yn darparu biniau glas ychwanegol.

I wneud y defnydd gorau o’ch biniau ailgylchu presennol rydym yn argymell:

  • gwneud pob bocs cardfwrdd yn fflat a’u rhoi lawr ochrau mewnol y bin glas
  • gwasgwch bob potel blastig a chaniau (rhowch y caeadau ar ôl eu gwasgu os oes angen)
  • lledaenwch ddeunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu dros fwy nag un casgliad e.e. ar ôl cael parsel neu barti pen-blwydd

Os oes gennych ddeunydd ychwanegol i’w ailgylchu ar ôl gwneud yr holl ddeunydd yn fflat y gorau gallwch, dylid ei roi mewn bocs cardfwrdd i'w gasglu wrth ymyl eich bin glas.

Gallwch archebu biniau amnewid neu sachau ychwanegol arlein neu drwy ymweld â Siop Un Stop. Yna fe gaiff y bin ei ddanfon gan y criw casglu pan fydd hynny’n bosib.

Gwneud cais am fin newydd / sachau

Allaf i gael mwy o fagiau gwastraff bwyd?

Os oes gennych dag melyn, clymwch o i'ch cadi bwyd ac fe adawn ni fwy o fagiau ar eich diwrnod casglu nesaf. Dim ond pan fyddwch wedi rhedeg allan o fagiau y dylech ddefnyddio'r tag. Neu gallwch gysylltu â’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 01824 706000 ac fe adewir rholyn o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu.

Gallwch gael bagiau gwastraff bwyd ychwanegol o Siopau Un Alwad y cyngor a restrir isod: