Casgliadau tecstilau

Casgliadau am ddim, bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau nad ydych eu hangen, wedi'i ddarparu gan ein partner, Menter Gymdeithasol Co-Options.

Yn anffodus, mae’r gwasanaeth casglu tecstilau wedi’i ddal yn ôl ar hyn o bryd oherwydd diffyg bagiau. O ganlyniad, nid ydynt wedi eu gyrru i chi gyda’ch Trolibocs neu fagiau ailddefnyddiadwy, ac ni fydd y gwasanaeth casglu tecstiliau’n dechrau tan yn hwyrach ymlaen.

Pan fydd y bagiau’n cyrraedd gallwch eu casglu o’ch llyfrgell neu Siop Un Alwad leol neu galwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmer ar 01824 706000 i ni drefnu i yrru un yn y post i chi. Cadwch olwg ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu gwiriwch y wefan i ddarganfod pryd bydd y gwasanaeth yn cychwyn.

Casgliadau tecstilau


Cofiwch, os gwelwch yn dda:

*Yn anffodus, mae’r gwasanaeth casglu tecstilau wedi’i ddal yn ôl ar hyn o bryd oherwydd diffyg bagiau. O ganlyniad, nid ydynt wedi eu gyrru i chi gyda’ch Trolibocs neu fagiau ailddefnyddiadwy, ac ni fydd y gwasanaeth casglu tecstiliau’n dechrau tan yn hwyrach ymlaen.

Pan fydd y bagiau’n cyrraedd gallwch eu casglu o’ch llyfrgell neu Siop Un Alwad leol neu galwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmer ar 01824 706000 i ni drefnu i yrru un yn y post i chi. Cadwch olwg ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, neu gwiriwch y wefan i ddarganfod pryd bydd y gwasanaeth yn cychwyn.


Sach gwyn untro

Sach gwyn untro

Tecstilau

Ie, plîs:
 • Dillad oedolion a phlant
 • Esgidiau
 • Bagiau llaw
 • Beltiau
 • Cyrtens
 • Dillad gwely
Dim diolch:
 • Duvets neu gwiltiau*
 • Gobennydd*
 • Sachau cysgu*
 • Wadin tu mewn clustogau*
 • Carpedi*

* Ewch â'r eitemau hyn i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.