Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol 

Services and information

Nwyddau Hylendid Amsugnol

O fis Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno gwasanaeth casglu am ddim ar draws y sir ar gyfer eich cynnyrch hylendid amsugnol, yn cynnwys clytiau tafladwy a chynnyrch hylendid amsugnol eraill.

Os byddwch yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn, byddwn yn casglu’r gwastraff hwn i chi bob wythnos.

Nwyddau Hylendid Amsugnol: Cadi du

Gellir cofrestru ar gyfer pob ardal yn Sir Ddinbych o 8 Ionawr tan 1 Mawrth 2024. Bydd ffenestr gofrestru arall yn agor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Ynglŷn â'r gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol

Gwybodaeth am y gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol.

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am y gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol.

Telerau ac amodau

Darllenwch delerau ac amodau'r gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol.