Ardrethi busnes: Rhyddhad Elusennol

Mae gan elusennau hawl i gael ryddhad rhag trethi ar unrhyw eiddo annomestig a ddefnyddir i ddibenion elusennol yn gyfan gwbl neu’n bennaf. Rhoddir rhyddhad o 80% o’r bil treth llawn a gall y cyngor benderfynu dileu’r 20% cyfan sydd ar ôl neu ran ohono. 

Sut i ymgeisio

Gallwch lenwi’r ffurflen gais rhyddhad elusen ac nid er elw. 

Gais rhyddhad elusen (PDF 244KB)