Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Gweld cymorth i fusnesau.

Talu ardrethi busnes

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif ardrethi busnes

Logio mewn neu gofrestru i wirio balans eich cyfrif ar-lein a mwy.

Disgowntiau ac eithriadau

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi.

Problemau’n talu trethi

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

Apelio ardrethi busnes

Gwybodaeth ar yr hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn anghytuno â mater ardrethi busnes.

Rhowch wybod i ni o newid mewn ardrethi busnes

Pwy ddylai dalu, sut i gofrestru a rhoi gwybod i ni o newidiadau eraill.

Am ardrethi busnes

Sut mae ardrethi busnes yn gweithio.

Asiantau Gorfodi (beilïaid)

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am Asiantau Gorfodi.