Busnes

Ardrethi busnes, cymorth busnes ac iechyd a diogelwch.

Ailgylchu yn y gweithle yn newid

O’r 6 Ebrill 2024 ymlaen, bydd yn dod yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliadau’r sector gyhoeddus i drefnu eu gwastraff ar gyfer ailgylchu.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys pa wastraff sydd angen i wahanu ac i bwy mae’r gyfraith yn berthnasol, ewch i llyw.cymru/ailgylchu-yn-y-gweithle (gwefan allanol).

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Gwybodaeth am Gronfa Ffyniant a Rennir y DU.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch

Gwybodaeth am y Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch i fusnesau, gan gynnwys pwy sy’n gymwys a sut i ymgeisio.

Talu ardrethi busnes

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Newyddlen Bwletin Busnes

Tanysgrifiwch ar-lein i dderbyn y newyddlen Bwletin Busnes - y cylchlythyr misol sy’n darparu’r newyddion busnes diweddaraf o amgylch Sir Ddinbych.

Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Gwerthu i'r Cyngor

Sut i werthu i'r Cyngor.

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Gwneud cais cynllunio, caniatâd cynllunio, chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau.

Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

Gweld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.