Ardrethi busnes: Sefydliadau dielw

Gall awdurdodau roi rhyddhad yn ôl disgresiwn i eiddo lle bydd prif amcanion y deiliaid un ai’n:

  • elusennol neu’n ddyngarol neu grefyddol 
  • ymwneud ag addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu’r celfyddydau cain 
  • yn cael ei ddefnyddio i ddibenion hamdden

Sut i ymgeisio

Gallwch lenwi’r ffurflen gais rhyddhad nid er elw. 

Gais rhyddhad nid er elw (PDF, 244KB)