Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif ardrethi busnes

Gallwch gadw golwg ar eich trethi busnes a gwneud newidiadau gyda chyfrif ar-lein. Mae cofrestru yn hawdd a chyflym.

Mewngofnodwch neu cofrestrwch eich cyfrif

Gyda chyfrif ar-lein, gallwch:

Weld eich manylion ar-lein

Cael gwybod pryd fydd eich taliadau a faint fyddant

Trefnu e-Filio

Derbyn biliau a hysbysiadau drwy eich e-bost

Gwneud trefniant talu

Trefnu cynllun talu er mwyn talu eich trethi busnes.

Cofrestru ar gyfer Debyd Uniongyrchol

Mae talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn ddiogel ac yn hawdd – trefnwch Ddebyd Uniongyrchol i dalu eich trethi busnes.

Chwilio am werth trethiannol

Canfod beth yw gwerth trethiannol eiddo.