Coronafeirws 

Gwybodaeth a chanllawiau y Coronafeirws (COVID-19). 

Coronafeirws (COVID-19): Darllenwch y canllawiau cyfredol

Darllenwch y canllawiau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Profi am y coronafeirws

Cael prawf coronafeirws (COVID-19) (Llywodraeth Cymru)

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

COVID-19 (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Gwybodaeth ac arweiniad.

Gwybodaeth i staff

Coronafirws: Gwybodaeth i staff.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws (gwefan allanol)

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws.

Adnoddau Cymunedol

Coronafeirws: Adnoddau cymunedol.

Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru (TTP)

Mae un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Mae'r Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.

Cludiant i'r ysgol a'r coleg

Efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg oherwydd y coronafeirws.