Trawsnewid Trefi

Mae Trawsnewid Trefi yn gynllun wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o ailddatblygu a gwella Canol Trefi. Gall prosiectau i ailddatblygu a gwella canol trefi neu ardaloedd cyfagos fod yn gymwys am gymorth ariannol.

Services and information

Benthyciadau Trawsnewid Trefi

Gall y Benthyciadau Trawsnewid Trefi helpu safleoedd ac eiddo masnachol yng nghanol ein trefi.

Grant Datblygu Eiddo

Gall y Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi gynnig grantiau i adfywio eiddo masnachol sydd wedi’u lleoli yng nghanol tref y Rhyl.

Llywodraeth Cymru: Trawsnewid Trefi (gwefan allanol)

Gweler gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r rhaglen Trawsnewid Trefi.