Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Services and information

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Ardaloedd adnewyddu

Cael gwybodaeth am ardaloedd adnewyddu.

Cynllun Ymdrin â Thai Gwag

Dewch i wybod beth ydym ni’n ei wneud i roi defnydd newydd i dai gwag.