Diogelwch a chefnogaeth cymunedol

Gwybodaeth am ddiogelwch a chymorth cymunedol.

Services and information

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Cefnogi'r lluoedd arfog

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu ar hyn o bryd yn gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, gallwn eich helpu i gael y cymorth a'r cyngor sydd ei angen arnoch.

Cyngor ar ddiogelwch i leihau trosedd

Cyngor ar ddiogelwch i leihau trosedd.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cyflwynwyd Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus fel rhan o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Rhoi gwybod inni am drosedd

Mewn argyfwng, os yw bywyd rhywun mewn perygl neu os oes rhywun yn troseddu, deialwch 999 bob tro.