Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Services and information

Nyth (gwefan allanol)

Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd am ddim i'ch helpu i arbed ynni, a gostwng eich biliau ynni.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Gwybodaeth am y gymorth ar gael gyda biliau tŷ a chludiant.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am y cymorth iechyd a lles sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.