Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Services and information

Cyfrifiannell budd-daliadau (gwefan allanol)

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol a dienw am ddim i wirio pa gymorth ariannol y gallech fod yn gymwys iddo.

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant gan gynnwys beth ydynt, rheoli cyfrif a mwy.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Gwybodaeth am y gymorth ar gael gyda biliau tŷ a chludiant.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am y cymorth iechyd a lles sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.