Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Advicelink Cymru - Yma i helpu gyda chostau byw

Os nad ydych chi’n siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi, gall Advicelink Cymru eich helpu i ddarganfod beth sydd ar gael a sut i hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.

Mwy am Advicelink Cymru (gwefan allanol)

Services and information

Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Gall y Cynllun Cymorth Costau Byw ddarparu taliad costau byw o £150 i aelodau cymwys.

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Gwybodaeth am y gymorth ar gael gyda biliau tŷ a chludiant.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am y cymorth iechyd a lles sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.