Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Cynlluniau Cymorth Bil Ynni'r Llywodraeth

Mae dau Gynllun Cymorth Bil Ynni'r Llywodraeth ar gael yn awr i helpu aelwydydd â biliau ynni:

Bydd angen gwneud ceisiadau ar gyfer y ddau gynllun yma yn uniongyrchol i'r llywodraeth ganolog drwy GOV.UK.

Services and information

Nyth (gwefan allanol)

Mae Nyth yn cynnig cyngor diduedd am ddim i'ch helpu i arbed ynni, a gostwng eich biliau ynni.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Gwybodaeth am y gymorth ar gael gyda biliau tŷ a chludiant.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am y cymorth iechyd a lles sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.