Strategaeth Gwrth-Fwlio

Mae Sir Ddinbych yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial, gan gynnwys yr hawl i ddysgu mewn amgylchedd diogel ac amddiffynnol yn rhydd o hiliaeth, bwlio neu wahaniaethu o unrhyw fath.

Mae’r gwaith rydym yn ei gynnig drwy'r ddogfen hon yn cyd-fynd â chanllawiau Gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru (gwefan allanol), "Parchu Eraill" a Deddf Cydraddoldeb 2010 o ran deall pwysigrwydd nodi a diogelu’r unigolion hynny sy'n rhannu nodwedd warchodedig cymaint â'r rhai sydd ddim.

Strategaeth Gwrth-Fwlio: "Parchu Eraill" (PDF, 742KB)