Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru 2022

Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr.

Gweler asesiad anghenion poblogaeth Gogledd Cymru ar y Wefan Cydweithio Rhanbarthol (gwefan allanol)

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.

Cysylltwch â ni 

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru: