Priodasau a Phartneriaethau Sifil 

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Services and information

Safleoedd a Gymeradwyir

Adeiladau sy’n Safleoedd a Gymeradwyir ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru

Gwybodaeth am Swyddfeydd Cofrestru lle gallwch chi gynnal seremoni Priodas neu Bartneriaeth Sifil.

Priodasau crefyddol

Gwybodaeth ar briodasau mewn eglwysi ac adeiladau crefyddol eraill.

Rhoi hysbysiad

Sut i roi hysbysiad o’ch bwriad i briodi.

Bwcio a ffioedd

Sut i fwcio staff cofrestru ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Talu am seremoni

Talu’r taliad olaf ar gyfer seremoni a fwciwyd yn flaenorol.