Seremonïau ymrwymo

Mae seremonïau ymrwymo ar gael i barau sydd ddim am briodi’n gyfreithlon ond sy’n dymuno gwneud ymrwymiad cyhoeddus y naill i’r llall. 

Ym mhle gellir eu cynnal?

Gellir cynnal seremonïau ymrwymo yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun neu mewn Safle Cymeradwy

Sut allaf i drefnu seremoni ymrwymo?

Bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu seremoni. 

Faint mae o’n ei gostio?

Cost bwcio seremoni ymrwymo ydi £50.00 a gallwch dalu mewn arian parod yn y Swyddfa Gofrestru, gyda siec wedi ei gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych neu ar y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd. Ni ellir ad-dalu’r ffi bwcio. Isod mae manylion cost seremonïau mewn gwahanol safleoedd – nid yw’r symiau hyn yn cynnwys hurio safleoedd cymeradwy.

Mae'r ffioedd yn cynnwys TAW

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

  • Dydd Llun i Dydd Gwener: £170

Ystafell Glan y Môr (y Rhyl) a Ystafell Bro Famau (Rhuthun)

  • Dydd Llun i Dydd Iau: £215
  • Dydd Gwener: £235
  • Dydd Sadwrn: £305
  • Dydd Sul a Gŵyl Banc: £365

Lleoliad cymeradwy arall

  • Dydd Llun i Dydd Iau: £245
  • Dydd Gwener: £285
  • Dydd Sadwrn: £295
  • Dydd Sul/Gŵyl Banc: £350

Mwy am dalu am seremoni.