Addysg Gynnar

Gwybodaeth am y cynllun addysg deg awr wedi’i ariannu ar gyfer rhieni, gofalwyr a darparwyr gofal plant.

Services and information

Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

Dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen (gwefan allanol)

Adnoddau i helpu ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ynghylch eu hymarfer a’r ddarpariaeth.

Lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Gwybodaeth i lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Hyfforddiant Arsylwi ac Asesu

Gwybodaeth am hyfforddiant Arsylwi ac Asesu.

Gweithdai Cynhwysiant

Nod gweithdai cynhwysiant yw cynyddu eich dealltwriaeth o gefnogi plant sydd ag oedi datblygiadol a rhoi trosolwg o’r dyletswyddau statudol ar gyfer darparwyr gofal plant cofrestredig a darparwyr addysg a ariennir.