Addysg Gynnar

Gwybodaeth am y cynllun addysg deg awr wedi’i ariannu ar gyfer rhieni, gofalwyr a darparwyr gofal plant.

Services and information

Addysg Gynnar - 10 awr o addysg wedi’i ariannu

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

Dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen (gwefan allanol)

Adnoddau i helpu ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen i fyfyrio ynghylch eu hymarfer a’r ddarpariaeth.

Lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Gwybodaeth i lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Cwrs Cwricwlwm Newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir

Gwybodaeth am y Cwrs Cwricwlwm Newydd ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir.