Hyfforddiant Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Mae'r holl hyfforddiant a ddarparwn yn orfodol i gynnal y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithlu gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych. Mae'r holl hyfforddiant yn adlewyrchu'r polisi, y ddeddfwriaeth a'r arferion gorau diweddaraf. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw'r gost i isafswm.

Services and information

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Gwybodaeth am y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelwch Bwyd Lefel 2 (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelu Lefel 3 (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 gan gynnwys sut i archebu lle.

Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol yn y Blynyddoedd Cynnar (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol yn y Blynyddoedd Cynnar gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle i Ymarferwyr Gofal Plant (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle i Ymarferwyr Gofal Plant gan gynnwys sut i archebu lle.

Iechyd a Diogelwch yn y Blynyddoedd Cynnar (sesiwn grŵp ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Iechyd a Diogelwch yn y Blynyddoedd Cynnar gan gynnwys sut i archebu lle.

Amddiffyn Plant (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Amddiffyn Plant gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Alergedd (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Alergedd gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Hylendid Bwyd (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Hylendid Bwyd gan gynnwys sut i archebu lle.

Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Faeth (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Faeth gan gynnwys sut i archebu lle.

Hyfforddiant Addysg Gynnar: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu (cwrs ar-lein)

Gwybodaeth am y cwrs  Ymwybyddiaeth Diogelu i Addysg Gynnar gan gynnwys sut i archebu lle.