Canolfan ieuenctid Rhuthun

Mynd yn syth i:

Canolfan ieuenctid Rhuthun

Oriau agor

Dydd Iau 6pm i 8pm: i bobl ifanc ym mlwyddyn ysgol 7 ac uwch.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Darganfod beth sy’n digwydd yn Rhuthun.

Hydref 2023

Hydref 2023

3 Hydref: Her clymu a llifo / gwneud cacennau bach

Gall pobl ifanc arbrofi gyda phaent clymu a llifo, felly dewch â hen sanau gwyn neu grysau t gyda chi. Gallwch hefyd fod yn greadigol drwy ddylunio'ch cacennau bach eich hun.


10 Hydref: Addurno mwg porslen / cystadleuaeth pŵl rhwng clybiau

Bydd cyfle i bobl ifanc addurno mygiau porslen, yn ogystal â chystadlu yng nghystadleuaeth pŵl y ganolfan ieuenctid.


17 Hydref: Gwneud masgiau Calan Gaeaf / afalau taffi

Cyfle i wneud eich masg Calan Gaeaf eich hun, yn barod at y diwrnod mawr! Cewch hefyd fwynhau gorchuddio afal gyda siocled neu surop blas taffi.


Creu craith Calan Gaeaf / theatrig

Gall pobl ifanc fynd i'r parti Calan Gaeaf a hefyd roi cynnig ar greu creithiau brawychus a realistig iawn.

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

7 Tachwedd: Gwneud pabi / gwneud pizzas

Creu pabi ar gyfer Sul y Cofio. Cewch hefyd wneud eich pizza eich hun a dewis cynhwysion amrywiol i’w rhoi arno.


14 Tachwedd: Noson peiriant recordio cylchol / gemau bwrdd

Rhowch gynnig ar ein peiriant recordio cylchol newydd a chreu cân i gyrraedd y 10 uchaf! A beth am herio eich ffrindiau yn Cluedo, Connect 4 neu Snakes and Ladders.


21 Tachwedd: Cystadleuaeth tenis bwrdd rhwng clybiau / crempogau Americanaidd

Cystadleuaeth i’r ganolfan ieuenctid ddod o hyd i'r chwaraewr tenis bwrdd gorau. Dyma ffordd wych hefyd o siarad am Ddiolchgarwch Americanaidd drwy greu crempogau gyda suropau blas amrywiol.


28 Tachwedd: Her gwn Nerf / peintio ewinedd

Heriwch eich hun ym mhrawf targed gwn Nerf - ychydig yn wahanol! Cewch greu eich dyluniad ewinedd eich hun yn y bwrdd crefftau.

Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

5 Rhagfyr: Cwis Nadolig / gwneud peli siocled

Profwch eich gwybodaeth Nadoligaidd am gyfle i ennill gwobrau yn ein cwis Nadoligaidd. Cyfle hefyd i wneud peli siocled.


12 Rhagfyr: Fan gemau

Beth am brofi’r gemau consol diweddaraf (Xbox a Playstation) yn y fan gemau!


19 Rhagfyr: Parti Nadolig

Noson parti Nadolig yn y ganolfan ieuenctid - cofiwch wisgo'n Nadoligaidd!

Bydd y ganolfan ieuenctid ar gau o 20 Rhagfyr ac yn ail-agor ddydd Mawrth 9 Ionawr 2024.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Rhuthun (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda Chlwb Ieuenctid Rhuthun (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

  • Mynediad i bobl anabl
  • WiFi am ddim
  • Bwrdd pŵl
  • Tennis bwrdd
  • Hoci aer
  • Bwrdd pêl-droed
  • Playstation
  • Cegin
  • Deunyddiau celf a chrefft
Delweddau

Delweddau

Gweithgareddau 1

Gweithgareddau 2

Gweithgareddau 3

Gweithgareddau 4

Gweithgareddau 5

Gweithgareddau 6

Gweithgareddau 7

Gweithgareddau 8

Gweithgareddau 9

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Andrew Williams ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol ardal Dinbych a Rhuthun. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Yn ôl i frig y dudalen.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan Ieuenctid Rhuthun
Drill Hall
30 Borthyn
Rhuthun
LL15 1NT

Cysylltwch â chanolfan ieuenctid Rhuthun arlein

Ffôn: 01824 703820

Rhif ffôn symudol Andrew Williams: 07833 255607

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Meysydd parcio agosaf y Cyngor ydi: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.