Gwasanaeth eistedd traddodiadol

Mae'r gwasanaeth eistedd traddodiadol yn darparu gweithiwr gofal cymdeithasol i gadw'ch person sy'n derbyn gofal yn ddiogel ac yn cynnal sgwrs briodol neu weithgaredd ysgafn adref, tra byddwch chi, y gofalwr yn gallu defnyddio’r amser i wneud beth bynnag yr ydych yn dymuno ei wneud.

Sut i drefnu'r gwasanaeth hwn

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ond gellir ond cael mynediad iddo os cytunir ei fod yn ganlyniad priodol drwy asesiad o anghenion gofalwr.

Dysgwch sut i gael asesiad o anghenion gofalwr