Gofalwyr

Os ydych chi’n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda’ch dyletswyddau.

Services and information

Cefnogaeth a chyngor

Gwybodaeth a chyngor ar y cymorth sydd ar gael i ofalwyr.

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Mwy o wybodaeth am Gardiau Argyfwng Gofalwyr a sut i dderbyn un.

Gofalwyr ifanc

Os ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, fe allwn ni eich helpu chi.

Siarter Gofalwyr

Mae ein Siarter Gofalwyr yn annog sefydliadau i gynnig cymorth a dealltwriaeth i ofalwyr yn ein cymuned.