Cŵn 

Gwybodaeth am gŵn, yn cynnwys trwyddedu, baw cŵn a sut i roi gwybod am gi ar goll neu gi rydych wedi dod o hyd iddo.

Services and information

Cŵn yn baeddu

Gwybodaeth am faw cŵn a rhybuddion cosb benodedig.

Cŵn ar goll

Cymorth a chyngor ar beth i’w wneud os yw eich ci wedi mynd ar goll.

Cŵn swnllyd

Gwybodaeth ynglŷn â beth allwch ei wneud am gŵn swnllyd.

Cŵn crwydr

Beth i’w wneud os ydych wedi dod o hyd i gi strae.

Cŵn peryglus (gwefan allanol)

Nid ydym yn ymdrin ag adroddiadau am gŵn peryglus. Felly, os ydych chi’n credu bod ci’n beryglus, rhowch wybod i Heddlu Gogledd Cymru.

Trwydded bridio cŵn

Bydd angen trwydded i fridio a gwerthu cŵn

Cŵn ar ein traethau

Gwybodaeth am pryd a lle y gall cŵn fynd ar ein traethau.

Trwydded cytiau preswyl ar gyfer anifeiliaid

Sut i wneud cais a beth yw’r amodau.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Gweld y Gorchymyn Amddiffyn Rheoli Cŵn a Chŵn yn Baeddu mewn Mannau Cyhoeddus Cyngor Sir Ddinbych Gorchymyn Amddiffyn 2021.