Gwaith ffordd

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw ac atgyweirio 1,400 cilomedr o ffyrdd yn Sir Ddinbych. Rydym yn gweithredu rhaglen wedi ei chynllunio o waith i gynnal a gwella ein ffyrdd, sy’n amrywio o atgyweirio tyllau i gynlluniau i roi wyneb newydd ar ffyrdd.

Rhaglen rhoi wyneb newydd ar ffyrdd 2023 i 2024

Yn ogystal â’r uchod mae ein timau hefyd yn ymgymryd â gwelliannau.  Mae’n bosibl y bydd angen i ni gau ffyrdd i wneud y gwaith trwsio, draenio a gwaith cefnogol arall er mwyn cyflawni’r gwelliannau hyn a fydd yn hirbarhaol.

Os oes angen i ni gau ffordd i gwblhau’r gwaith, fe fydd llwybr dargyfeirio yn cael ei roi mewn grym gyda’r arwyddion angenrheidiol yn cael eu gosod yn y lleoliad.

Fe all y dyddiadau cychwyn a gorffen newid o ganlyniad i dywydd gwael neu argyfyngau mewn mannau eraill.

Ar wefan One Network, fe allwch weld map o’r gwaith y bwriedir ei gyflawni gan Gyngor Sir Ddinbych a chwmnïau allanol fel Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (gwefan allanol) a chwmnïau cyfleustodau.

Map o  waith ffyrdd cyfredol yn Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Fel arall, mae’r un wybodaeth ar gael fel tabl yn nogfen y bwletin Gwaith Ffordd isod.

Rhoi gwybod am fater ar y ffordd