Parcio, ffyrdd a theithio: Adroddiad ar fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.

Services and information

Cŵn

Darganfyddwch sut i roi gwybod sut i roi gwybod am faw ci a chi peryglus neu swnllyd.

Rhoi gwybod am gerbydau wedi'i adael

Adrodd problem arlein.

Adrodd am lifogydd

Adrodd problem arlein.

Rhoi gwybod am rwystr wedi'i ddifrodi

Adrodd problem arlein.

Gofal Gyrru (cerbydau’r Cyngor yn unig)

Adrodd am ddigwyddiad neu ddarparu adborth yn ymwneud ag unrhyw gerbydau neu yrwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Am hawliau tramwy cyhoeddus

Gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus.

Rhowch wybod am broblem gyda goleuadau traffig a chroesfannau cerddwyr

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am unrhyw ddiffygion neu broblemau gyda goleuadau traffig parhaol neu groesfannau i gerddwyr.

Rhoi gwybod am faterion diogelwch traffig ffordd

Rhoi gwybod am faterion diogelwch traffig ffordd.

Rhoi gwybod am broblem gydag arwydd traffig neu farciau traffig

Rhowch wybod am unrhyw ddiffygion neu faterion ynghylch goleuadau traffig parhaol neu groesfannau i gerddwyr.