Parcio, ffyrdd a theithio: Adroddiad ar fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.

Services and information

Rhoi gwybod am gerbydau wedi'i adael

Adrodd problem arlein.

Adrodd am lifogydd

Adrodd problem arlein.

Am hawliau tramwy cyhoeddus

Gwybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus.

Gofal Gyrru (cerbydau’r Cyngor yn unig)

Adrodd am ddigwyddiad neu ddarparu adborth yn ymwneud ag unrhyw gerbydau neu yrwyr Cyngor Sir Ddinbych.