Parcio am ddim ar ôl 3pm 

Er mwyn annog mwy o bobl i siopa yn eu siopau stryd fawr lleol, o 21 Tachwedd tan 31 Rhagfyr, mae parcio yn y meysydd parcio canlynol am ddim ar ôl 3pm:

Corwen

Lôn Las

Dinbych

Llanelwy

Lawnt Fowlio

Llangollen

Prestatyn

Rhuddlan

Stryd y Senedd

Y Rhyl

Nid yw maes parcio preifat Neuadd Y Morfa, Y Rhyl yn gynwysedig yn y fenter.

Rhuthun