Parcio a thrwyddedau

Popeth rydych ei angen, o dalu dirwy barcio i wneud cais am drwydded barcio neu fathodyn glas.

Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm tan 31 Rhagfyr.

Mwy gwybodaeth am barcio am ddim ar ôl 3pm.

Services and information

Meysydd parcio'r cyngor

Mae gan y Cyngor sawl maes parcio ar draws Sir Ddinbych.

Talu dirwy barcio (rhybudd talu cosb)

Talwch o fewn 14 diwrnod o gyflwyno i gael disgownt.

Trwyddedau parcio

Trwyddedau ar gyfer preswylwyr, ymwelwyr a busnesau.

Herio dirwy barcio

Sut i herio dirwy barcio.

Bathodyn Glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.

Gorchmynion rheoli traffig

Ymgynghoriadau ar newid terfyn cyflymder, cyfyngiadau parcio newydd a mwy.

Gwneud cais am farciau H

Sut i wneud cais am farciau H.