Parcio a thrwyddedau 

Popeth rydych ei angen, o dalu dirwy barcio i wneud cais am drwydded barcio neu fathodyn glas. 

Mae ein menter ‘Am Ddim ar ôl 3’ yn annog mwy o bobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol i siopa ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Gallwch barcio am ddim yn rhai o’n meysydd parcio ar ôl 3pm o 21 Tachwedd tan 31 Rhagfyr 2022.

Mwy gwybodaeth am barcio am ddim ar ôl 3pm.

Services and information

Meysydd parcio'r cyngor

Mae gan y Cyngor sawl maes parcio ar draws Sir Ddinbych.

Talu dirwy barcio (rhybudd talu cosb)

Talwch o fewn 14 diwrnod o gyflwyno i gael disgownt.

Trwyddedau parcio

Trwyddedau ar gyfer preswylwyr, ymwelwyr a busnesau.

Herio dirwy barcio

Sut i herio dirwy barcio.

Bathodyn Glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.

Gorchmynion rheoli traffig

Ymgynghoriadau ar newid terfyn cyflymder, cyfyngiadau parcio newydd a mwy.

Gwneud cais am farciau H

Sut i wneud cais am farciau H.