Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno safonau gofod diwygiedig ar gyfer tai fforddiadwy newydd. Maent yn berthnasol i bob tŷ fforddiadwy newydd ac fe’u hanogir ar gyfer cynlluniau addasu. Mae’r safonau newydd hyn yn disodli safon y Gofynion Ansawdd Datblygu (GAD) a ddefnyddiwyd yn flaenorol. Mae’r safonau newydd hyn yn disodli’r safonau gofod a amlinellir yn Natblygiad Preswyl CCA a Safonau Gofod Preswyl CCA ar gyfer tai fforddiadwy.

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r safonau newydd sy’n berthnasol i bob tŷ fforddiadwy newydd.

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy
Dynodiad y CartrefY Math o GatrefArwynebedd Llawr (mewnol gros) m2Storfa Gyffredinol m2 (wedi’I chynnwys yn yr arwynebedd (llawr) mewnol gros
7P4B Tŷ 2 Lawr 114 3
6P4B Tŷ 2 Lawr 110 3
5P3B Tŷ 2 Lawr 93 2.5
4P3B Tŷ 2 Lawr 88 2.5
4P2B Tŷ 2 Lawr 83 2.5
3P2B Tŷ 2 Lawr 74 2
3P2B Byngalo 58 2
3P2B Fflat – Heb lifft 65 2
3PB2 Fflat – Mynediad cyffredin 58 2
2P1B Fflat – Heb lifft 53 1.5
2P1B Fflat – Mynediad cyffredin 50 1.5