Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn arweiniad ychwanegol sy’n cael ei ddarparu gan y Cyngor ar bwnc neu feysydd polisi penodol ac mae’n gysylltiedig â pholisïau statudol ac yn ehangu arnynt (er enghraifft, canllawiau ar ddyluniad estyniadau i doeau mewn ardal benodol).

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Gweld y safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Canllawiau ar asesiadau hyfywedd

Gweld y canllawiau ar asesiadau hyfywedd

Canllaw Cynllunio Atodol Mabwysiedig

Dogfennau cysylltiedig

Briffiau Datblygu Safleoedd

Cysylltu â ni