Cyngor a chefnogaeth: Gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth

Yn y rhan fwyaf o achosion, os oes gennych unrhyw ymholiad dylech gysylltu â’r adran Adnoddau Dynol yn y lle cyntaf.

Os nad ydym yn gallu ateb eich ymholiad yn uniongyrchol, byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â’r unigolyn priodol, neu’n cysylltu’n ôl gyda mwy o wybodaeth.

Cysylltu â ni: Adnoddau Dynol.