Fy nghyflogaeth

Yma cewch wybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Iechyd meddwl a lles gweithwyr

Rydym eisiau cefnogi ein staff i fod ag iechyd meddwl a lles positif, ac i chi wybod ym mhle y gallwch chi gael gafael ar gefnogaeth ar yr adegau y byddwch yn teimlo y mae ei angen arnoch.

Llawlyfr Gweithwyr (Telerau ac Amodau)

Mae'n Llawlyfr Gweithiwr wedi ei gynllunio i'ch cyflwyno i'n sefydliad ac i fod o ddefnydd parhaol yn ystod eich cyflogaeth.

Gweithwyr newydd

Gwybodaeth ac arweiniad i weithwyr newydd.

Tâl a buddion

Tâl a buddion.

Hyfforddi a datblygu gweithiwr

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n tregolion.

Gwyliau a phresenoldeb

Gwyliau blynyddol, gwyliau teuluol, absenoldeb yn gysylltiedig ag iechyd a mwy.

Rheoli perfformiad - Gweithwyr

Mae rheoli perfformiad yn rhoi cyfle i weithwyr gael sgwrs gyda rheolwr am eu hanghenion perfformiad a datblygiad.

Cyfnod Prawf

Bydd gweithwyr newydd Cyngor Sir Ddinbych yn awtomatig yn gweithio cyfnod prawf o chwe mis.

Hyfforddiant ymsefydlu

Gwybodaeth am y broses ymsefydlu.

Rhaglen Gyflwyno i Reolwyr

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i sicrhau fod bob rheolwr newydd yn cael yr adnoddau cywir i wneud y swydd.

Canllawiau system

Canllawiau system AD.

Polisïau swyddi a chyflogaeth

Ein polisïau swyddi a chyflogaeth.

Adnoddau Dynol: ffurflenni a ddefnyddir yn aml

Ffurflenni Adnoddau Dynol a ddefnyddir yn aml.

Gwrthdaro cyflogaeth

Gwybodaeth am gwrthdaro cyflogaeth.

Ailstrwythuro a newid

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae'n hanfodol fod newid yn cael ei reoli'n effeithiol.

Diwedd cyflogaeth

Gadael Cyngor Sir Ddinbych, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad a cefnogaeth.

Cyngor a chymorth i weithwyr

Cyngor a chefnogaeth gan Adnoddau Dynol.