Banc gwyliau a gwyliau cyhoeddus

Mae gennych chi hawl i wyliau gyda thâl ar gyfer pob diwrnod o wyliau statudol, cyffredinol a chyhoeddus, beth bynnag yw hyd eich gwasanaeth. Os ydych chi’n gweithio dan gontract rhan-amser bydd eich hawl yn cael ei chyfrifo i gyd-fynd â’ch oriau gwaith.

Fel rheol, yng Nghymru, ceir 8 gŵyl y banc y flwyddyn (gweler isod). Gall nifer y gwyliau banc o fewn blwyddyn wyliau amrywio yn dibynnu ar ddechrau’r flwyddyn wyliau.

  • Dydd Calan
  • Dydd Gwener y Groglith
  • Dydd Llun y Pasg
  • Gŵyl y Banc Calan Mai
  • Gŵyl Banc y Gwanwyn
  • Gŵyl Banc yr Haf
  • Dydd Nadolig
  • Gŵyl San Steffan

Bydd y Cyngor yn cydnabod unrhyw ŵyl gyhoeddus ychwanegol a bennir yn genedlaethol ac yn ei thrin fel gŵyl y banc.

Bydd gweithwyr sy’n gorfod gweithio ar ŵyl gyhoeddus neu ŵyl statudol ychwanegol yn derbyn eu tâl arferol ar gyfer y diwrnod hwnnw yn ogystal â chyfradd fesul yr awr ar gyfer pob awr a weithiwyd o fewn yr oriau gwaith arferol. Yn ychwanegol at y taliad, bydd amser i ffwrdd gyda thâl yn cael ei ganiatáu yn y dyfodol. Bydd gweithwyr wrth gefn sy’n gweithio ar ŵyl y banc yn derbyn y gyfradd fesul yr awr arferol yn unig.

Os ydych chi’n rhan o drefniadau sifft uned sy'n darparu gwasanaeth 24 awr y dydd a 7 niwrnod yr wythnos, gan gynnwys gŵyl y banc, ni fyddwch yn derbyn taliad ychwanegol. Fodd bynnag, bydd eich hawl i wyliau blynyddol yn cael ei haddasu i gynnwys nifer cyfwerth o wyliau banc.

Pan fod Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul, bydd y llywodraeth yn pennu diwrnod arall (dydd Llun neu ddydd Mawrth fel rheol) yn ŵyl y banc yn lle. Os ydych chi’n gweithio yn ystod y cyfnod hwn, ar gyfer hyd at 3 gŵyl gyhoeddus, byddwch yn derbyn eich tâl arferol yn ogystal â’ch cyfradd arferol fesul yr awr am yr oriau a weithiwyd o fewn yr oriau gweithio arferol. Yn ychwanegol at y taliad, bydd amser i ffwrdd gyda thâl yn cael ei ganiatáu yn y dyfodol.