Gwirfoddolwch i ni

Ymuno â dwylo

A ydych yn caru eich cymuned ac eisiau rhoi rhywbeth yn ôl? Beth am wirfoddoli?

Rydym yn cynnig profiad pleserus a grymusol i bobl frwdfrydig ac ymroddgar. Yn dibynnu ar eich swyddogaeth byddwch un ai'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r cyhoedd neu'n cefnogi'r rhai sy'n gwneud.

Beth mae'n ei olygu i chi?

 • cyfle i gwrdd â phobl newydd
 • dysgu sgiliau newydd a gwella rhai presennol
 • gwella eich CV a rhagolygon swydd y dyfodol
 • cael synnwyr o falchder a boddhad o helpu eraill yn eich cymuned leol
 • helpu i gynnal ein gwasanaethau cymunedol

Beth ydyn ni'n ei gynnig?

 • amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli hyblyg a rheolaidd
 • amgylchedd croesawgar a chyflwyniad i'r gwasanaeth a'r swyddogaeth
 • hyfforddiant a chefnogaeth yn y swydd wirfoddoli

Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi?

 • mynychu fel a gytunwyd, a gadael i ni wybod pan nad ydych yn gallu
 • cymryd rhan yn y broses ymsefydlu ac unrhyw hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y swydd
 • codi unrhyw bryderon am y gwaith gwirfoddoli gyda’ch cyswllt a enwyd
 • dilyn polisïau a gweithdrefnau’r gwasanaeth, gan gynnwys iechyd a diogelwch a chyfrinachedd

Cyfleoedd gwirfoddoli cyfredol

Mae'r holl waith craidd yn cael ei wneud gan staff, ond mae gwirfoddolwyr yn gwneud amrywiaeth o waith sy'n ein helpu i ychwanegu gwerth i'n cymunedau. Dyma ychydig o'r opsiynau gwirfoddoli sydd ar gael ar hyn o bryd:

 • Gwirfoddolwyr Cyfeillio / Cymunedol
 • Gwirfoddolwyr gofal
 • Gwirfoddolwyr llyfrgell
 • Gwirfoddolwyr prosiect bioamrywiaeth

Cofrestrwch eich diddordeb mewn bod yn wirfoddolwr

Tudalennau cysylltiedig

Gwirfoddoli