Gwirfoddoli

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Mae gennym y cyfleoedd gwirfoddoli canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Services and information

Cyfleoedd gwirfoddoli mewn ymateb i Covid-19

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda darparu gwasanaethau cymorth mewn ymateb i Covid-19.

Recriwtio Gwirfoddolwyr

Mae Gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad pwysig drwy ategu a chynorthwyo gwaith staff sy’n cael tâl.

Ymateb i Covid019: Gwneud cais arlein

Gwneud cais ar-lein i fod yn wirfoddolwr ymateb i Covid-19.