Sir Ddinbych yn gweithio

Gwybodaeth am weithio Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith

Gwybodaeth i chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod i gael gwaith, neu wneud cynnydd yn eu gwaith.

Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio

Gweld y strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio.

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch ar- lein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Cymorth a mentora

Darganfyddwch am y cymorth a mentora mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn eu darparu.

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cyflawni – gweithio ein ffordd allan o dlodi (gwefan allanol)

Darllenwch straeon cyfranogwyr yn ogystal â'r newyddion diweddaraf a diweddariadau ar ein cynnydd.

Grant Hyfforddiant Gweithwyr

Darganfyddwch a allwch gael cyllid o hyd at £2,000 drwy'r Grant Hyfforddiant Gweithwyr.