Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych

Mae’r dudalen hon yn darparu atodlen o dreth y cyngor ar gyfer eiddo Band D yn Sir Ddinbych. Rydym yn defnyddio eiddo band D gan mai dyma'r band eiddo cyffredinol ar draws y sir.

Mae ffioedd treth y cyngor yn cyfrannu tuag at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Praesept

Y praesept yw cyfran y cyngor dinas, tref a chymuned o dreth y cyngor. Mae’r galw praesept yn mynd i’r awdurdod bilio, sy’n casglu treth ar gyfer y cyngor dinas, tref a chymuned. Mae’r praesept yn cael ei drosi i swm fesul band treth y cyngor sy’n cael ei ychwanegu at y bil treth y cyngor.

Telir y swm net (y praesept) i’r cynghorau dinas, tref a chymuned mewn dau randaliad fesul chwe mis.

Bandiau eiddo

Darganfyddwch fwy am fandiau eiddo gan gynnwys sut i weld band eiddo.

2023/2024

Y newidiadau ar gyfer eiddo band D yn Sir Ddinbych ar gyfer 2023/2024 yw:

  • Cyngor Sir Ddinbych (CSDd): £1,535.35
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru: £333.09
Crynodeb o dreth y cyngor ar gyfer Sir Ddinbych 2023/2024 yn band D
Dinas, tref neu chymunedTâl cyngor tref, dinas neu gymunedCyfanswm (gan gynnwys taliadau ar gyfer CSDd a Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru)
Aberwheeler £25.14 £1,893.58
Betws Gwerfil Goch £19.95 £1,888.39
Bodelwyddan £52.82 £1,921.26
Bodfari £40.48 £1,908.92
Bryneglwys £35.00 £1,903.44
Cefn Meiriadog £35.00 £1903.44
Clocaenog £50.97 £1,919.41
Corwen £117.13 £1,985.57
Cyffylliog £51.99 £1,920.43
Cynwyd £17.13 £1,885.57
Dinbych £66.00 £1,934.44
Derwen £30.00 £1,898.44
Dyserth £41.92 £1,910.36
Efenechtyd £26.12 £1,894.56
Gwyddelwern £16.00 £1,884.44
Henllan £42.00 £1,910.44 
Llanarmon yn Ial £37.84 £1,906.28
Llanbedr Dyffryn Clwyd £40.08 £1,908.52
Llandegla £31.50 £1,899.94
Llandrillo £24.83 £1,893.27
Llandyrnog £22.45 £1,890.89
Llanelidan £35.79 £1,904.23
Llanfair Dyffryn Clwyd £46.66 £1,915.10
Llanferres £46.95 £1,915.39
Llangollen £83.16 £1,951.60
Llangynhafal £14.37 £1,882.81
Llanrhaeadr £33.00 £1,901.44
Llantysilio £46.01 £1,914.45
Llanynys £24.59 £1,893.03
Nantglyn £38.82 £1,907.26
Prestatyn £63.74 £1,932.18
Rhuddlan £106.48 £1,974.92
Y Rhyl £57.85 £1,926.29
Rhuthun £65.65 £1,934.09
Llanelwy £90.26 £1,958.7
Trefnant £6.94 £1,875.38
Tremeirchion £27.33 £1,895.77

Blwyddynoedd flaenorol