Taliadau treth y cyngor

Mae ffioedd treth y cyngor yn cyfrannu tuag at:

  • Gyngor Sir Ddinbych
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
  • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Taliadau treth y cyngor 2024/2025

Mae blwyddyn ariannol 2024/2025 yn dechrau ar 1 Ebrill 2024 ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2025.

Gweld y taliadau treth gyngor ar gyfer 2024/2025

Taliadau treth y cyngor 2023/2024

Mae blwyddyn ariannol 2023/2024 yn dechrau ar 1 Ebrill 2023 ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2024.

Gweld y taliadau treth gyngor ar gyfer 2023/2024