Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Gwybodaeth ynglŷn â chefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu.

Services and information

Trosolwg o Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Gweld gwybodaeth ynglŷn ag Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (gwefan allanol)

Sut a pham rydym ni’n creu un system i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol.

SNAP Cymru (gwefan allanol)

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag, neu a allai fod ag, Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) neu anableddau.

Plant cyn-ysgol

Gwybodaeth am y cefnogaeth ar gael i blant cyn ysgol sydd ag oedi datblygiadol.

Tribiwnlys Addysg Cymru (TAC) (gwefan allanol)

Mae TAC yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniadau penodol yn ymwneud â phlentyn neu unigolyn ifanc a’u haddysg a honiadau o wahaniaethu lle honnir fod triniaeth annheg yn yr ysgol yn gysylltiedig ag anabledd.

Lleoliadau gofal plant

Mae holl ddarparwyr gofal plant yn Sir Ddinbych yn cynnig gofal i blant sydd ag Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a phlant sydd ag anableddau.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae Seicoleg Addysg yn ein helpu ni ac eraill i ddeall sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu yn ogystal â sut maen nhw’n meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn.

Egwyddorion Cynhwysiant ar gyfer Darpariaeth Dysgu Ychwanegol

Gweld ein Egwyddorion Cynhwysiant ar gyfer Darpariaeth Dysgu Ychwanegol.