Gwybodaeth am yr addysg a ddarperir yn Sir Ddinbych

Dysgwch am yr addysg a ddarperir yn ein hysgolion.

Services and information

Presenoldeb ac ymddygiad yn yr ysgol

Gwybodaeth am presenoldeb ac ymddygiad yn ysgolion Sir Ddinbych.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae Cymraeg yn rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn dibynnu ar yr ysgol, yn cael ei addysgu fel iaith gyntaf neu fel ail iaith.

Cydraddoldeb ac ysgolion

Gwybodaeth am Cydraddoldeb yn ysgolion Sir Ddinbych.

Adolygu ein hysgolion

Mae’n gyfrifoldeb arnom ni i adolygu darpariaeth ein hysgolion yn rheo0laidd i sicrhau ein bod ni’n darparu’r addysg gorau posib fel bod modd i’n ddisgyblion wireddu eu potensial.

Diogelu plant

Mae gennym ddyletswydd statudol i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, yn unol â Deddf Plant 2004.