Beth ddylwn i ei wneud â llenni?

Symbol ailgylchu tecstilau

Mae modd rhoi llenni glân mewn cyflwr addas i’w defnyddio i siopau elusen. Gallwch hefyd eu hailgylchu yn y banc tecstilau yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Gallwch ailgylchu bachau llenni plastig caled yn y sgipiau plastig caled yn y Parc Gwastraff ac Ailgylchu lleol.

Symbol ailgylchu plastigau caled