Beth ddylwn i ei wneud â phren?

Brigau a changhennau bach (gwastraff gardd)

Symbol ailgylchu gwastraff gardd

Gallwch roi brigau a changhennau bach (hyd at 5cm o drwch) yn eich bin olwynion gwyrdd / sachau gwyrdd neu fynd â nhw i’r Parc Ailgylchu fel gwastraff gardd (am ddim).

Gallwn gasglu eich gwastraff gardd bob pythefnos am ffi flynyddol.

Bin gwyrdd

Bin gwyrdd.

 

Sachau gwyrdd

Sachau gwyrdd.


Darnau mawr o goed a gynhyrchwyd

Coed a phren

Ni all darnau mawr o goed a gynhyrchwyd e.e. byrddau decin a phaneli sied fynd i’ch casgliad gwastraff gardd.

Fe allant gael eu hailgylchu yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.