Pafiliwn Llangollen, Llangollen

Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Bob 2ail a 4ydd dydd Sadwrn o bob mis 9am i 11am (ailgylchu a chael gwared ar wastraff a gwastraff yr ardd)

Ar gau ar unrhyw 5ed dydd Sadwrn o’r mis.

Ar gau 25 a 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Disposal available

 • Gwastraff na ellir ei ailgylchu
 • Ailgylchu
 • Gwastraff o’r ardd

Ailgylchu ar gael

 • Caniau aerosol
 • Batris
 • Bric-a-Brac
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Cyfrifiaduron
 • Dodrefn
 • Esgidiau
 • Ffoil alwminiwm
 • Ffonau symudol
 • Gwastraff gwyrdd
 • Gwydr
 • Llyfrau
 • Metel sgrap
 • Monitors Cyfrifiaduron
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau trydanol
 • Olew injan
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)
 • Pridd a rwbel
 • Tecstilau

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.