Pafiliwn Llangollen, Llangollen

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8SW

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Amseroedd agor

Bob 2ail a 4ydd dydd Sadwrn o bob mis 9am i 11am - ailgylchu a chael gwared ar wastraff a gwastraff yr ardd.

Nid yw’r gwasanaeth hwn fel arfer ar gael ar ddydd Sadwrn cyn ac ar ôl y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Dysgwch fwy am y gwasanaeth tebyg yng Nghorwen

Gwaredu ar gael

Gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ailgylchu ar gael

 • Gwastraff gwyrdd
 • Caniau aerosol
 • Batris
 • Bric-a-Brac
 • Caniau
 • Cardfwrdd
 • Cyfrifiaduron
 • Dodrefn
 • Esgidiau
 • Ffoil alwminiwm
 • Ffonau symudol
 • Gwydr
 • Llyfrau
 • Metel sgrap
 • Monitors Cyfrifiaduron
 • Nwyddau gwyn
 • Nwyddau trydanol
 • Olew injan
 • Papur
 • Poteli plastig
 • Pren (dim bwrdd sglodion/MDF)
 • Pridd a rwbel
 • Tecstilau

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.